Nástroje pre vaše biznis rozhodnutia

Nástroje pre vaše biznis rozhodnutia

Reporting eso


IS eso/es má prepracované nástroje na zobrazovanie, vyhodnocovanie a analýzu potrebných údajov. Tie sú usporiadané hierarchicky pre prácu od bežných používateľov po top manažment podniku.

 

Ad Hoc Query Tools

V eso/es možno v každom zozname (tabuľke) údajov rýchlo a intuitívne získať základné informácie (súčty, počty, maximálnu, minimálnu, priemernú hodnotu) ľubovoľného číselného stĺpca za vybraté riadky. Riadky je možné vyberať cez rýchle alebo štandardné filtre, prípadne cez prednastavené filtre k danému zoznamu. Filtre si môže používateľ ukladať a použiť pri ďalšom vyhľadávaní. S vysokou pravdepodobnosťou tento nástroj používateľovi stačí pri bežnej práci so systémom.

 

Report Generator

Aplikácia eso/es obsahuje niekoľko stoviek štandardných reportov (zostáv) po jednotlivých oblastiach. V nich je možné zadať výberové podmienky, triedenia, pridať/uberať stĺpce, definovať medzisúčty, vzhľad stĺpcov a mnoho ďalšieho. Výsledkom je report, ktorý môže používateľ modifikovať a uložiť pre seba, skupinu alebo celý podnik. Výbornou vlastnosťou Report Generátora je možnosť porovnávať akékoľvek číselné údaje podľa intuitívne zadané obdobia (roky, mesiace, kvartály, týždne, dni).

 

Dashboards

Dashboard je nástroj, ktorý v jednom okne aplikácie zobrazí základné údaje z rôznych oblastí. Údaje sú zobrazované formou zoznamu (tabuľky), grafu, indikátora (grafický ukazovateľ vo forme rýchlomeru), alebo tzv. alertu, ktorý sa ozve ak nastane nejaký stav v systéme. Dashboard je možné zobraziť okamžite po prihlásení sa do systému, alebo môže tvoriť pevnú časť plochy aplikácie. Každý používateľ môže mať viac Dashboardov.

 

eso/eMotion

Webová aplikácia ktorá dokáže zobrazovať všetky reporty či Dashboardy z eso/es na rôznych mobilných zariadeniach

 

BI eso/Discovery

Analytický nástroj slúžiaci pre manažment a biznis. Prepojený s eso/es, pracujúci na výkonnej in-memory technológii. Prednastavené pohľady TOP 5 (10, 30) BOTTOM 5 (10, 30), ABC analýzy, Timeline či Compare. Rýchly a intuitívny, ihneď k dispozícii.

hore