Process OPTIMISATION

Process OPTIMISATION

Process OPTIMISATION


Zavedením moderných metód riadenia podniky prinášajú výrobky na trh rýchlejšie, zaisťujú si spokojnosť zákazníkov a minimálne si udržujú podiel na trhu.

 

Konkurencie schopné podniky chcú byť "Industry 4.0". Neustále hľadajú príležitosti pre vyššiu produktivitu a automatizáciu. Používajú v praxi metódy Lean Manufacturing. Obmedzujú rôzne plytvania či zásoby. Používajú Six Sigma metodiky k zvýšeniu kvality výrobkov. Požadujú aktuálne prehľady a analýzy o výrobe, obchode, financiách. Kedykoľvek a kdekoľvek. Potrebujú podnikový informačný systém, ktorý im v tomto pomáha. Veď úspech spomínaných iniciatív závisí na spoločnom zdieľaní správnych dát a kvalite ich interpretácii.

 

Prechodom z funkčného na procesné riadenie, alebo jeho optimalizáciou, môže podnik získať:

  • zvýšenie výkonnosti
  • skrátenie času reakcie na požiadavky zákazníka
  • plnenie požiadaviek na kvalitu
  • zníženie náročnosti riadiacej práce
  • zlepšovanie procesov.

 

Väzba medzi podnikovým informačným systémom, procesmi a mechanizmami riadenia je nepopierateľná a veľmi úzka. 

 

V rámci implementácie eso/es je prioritou automatizácia a optimalizácia podnikových procesov, eliminácia úzkych miest a kvalitný reporting. V rámci SWOT analýzy sú skúmané rôzne podnikové oblasti a procesy, ktoré  majú súvis s informačným systémom. Zisťuje sa stav v akom sa nachádzajú. Účelom analýzy nie je len podať zoznam silných a slabých stránok podniku, ale najmä použiť jej výsledky pre vylepšenie procesov. To všetko v súlade s víziami a strategickými podnikovými cieľmi.

 

Počas implementácie eso/es je cieľom napríklad vylepšiť MRP, CRP v podniku, znížiť zásoby, optimalizovať logistiku v sklade, zjednodušiť komunikáciu v rámci podniku aj s externým prostredím, získať podklady pre dobré manažérske rozhodovania. Teda zvýšiť IQ podniku.

 

Implementáciu eso/es realizujú skúsení a trénovaní konzultanti, ktorí sú pripravení podeliť sa o svoje know-how. Konzultanti sú zároveň aj spolutvorcovia eso/es, kde je posledné roky našou snahou vyvíjať funkcionalitu, ktorá pomôže zvýšiť produktivitu vášho podniku.

hore