Biznis analýzy s eso/Discovery

Biznis analýzy s eso/Discovery

Biznis rozhodnutia s eso/es


eso/Discovery je aplikácia slúžiaca na rôzne biznis analýzy a prehľady nad informačným systémom eso/es. Patrí do skupiny tzv. Business Intelligence (BI) riešení. Je určená pre manažment na rôznych stupňov riadenia.

 

Okrem vlastných pohľadov na údaje, ktoré si vytvoríte podľa vlastnej fantázie, sú tiež pripravené štandardné pohľady typu TOP 5 (10, 30)  BOTTOM 5 (10, 30), ABC analýzy, Timeline či Compare - porovnávanie údajov za rôzne časové obdobia. Nad údajmi existujú rýchle filtre, dátumové tlačidlá a "search" panel.

 

Dôležitou vlastnosťou produktu sú multidimenzionálne pohľady na údaje.

 

Údaje v eso/Discovery sú vizuálne zobrazované v troch komponentoch. Zoznam, agregovaný zoznam a graf. Komponenty sú navzájom  synchronizované. Ak si napríklad v grafe vyberiete určitú oblasť, alebo si vytvoríte výber údajov v zozname, ostatné komponenty okamžite zareagujú. Intuitívne triedenie, výber a filtrovanie údajov, vnáranie sa k podrobnejším údajom v celom systéme je samozrejmosťou.

 

Používateľ si namodeluje svoj pohľad na údaje, môže si ho uložiť (prípadne pre viacerých používateľov) opätovne otvoriť a aktualizovať v ňom údaje. Aplikácia umožňuje export grafu do prezentácie alebo údajov do Excelu.

 

eso/Discovery je intuitívny nástroj, obsahuje výukový video návod a teda nevyžaduje žiadne školenie. Je k dispozícii na použitie ihneď po nainštalovaní. Bez potreby tvorby ťažkopádnych prepojení medzi základným ERP systémom a analytickým BI nástrojom.

 

Všetky údaje sú uložené v super rýchlej a jedinečnej in-memory technológii. Oproti OLAP databázam je mnohonásobne rýchlejšia a zaberá asi 10% priestoru v pamäti. Obrovskou výhodou eso/Discovery je dátová previazanosť so základným informačným systémom eso/es. Odpadá potreba vytvoriť rozhranie medzi ERP systémom a BI aplikáciou.

hore