Manažérsky informačný systém BI

Biznis analýzy s eso/Discovery

Biznis rozhodnutia s eso/es


eso/Discovery je aplikácia slúžiaca na rôzne biznis analýzy a prehľady nad informačným systémom eso/es. Patrí do skupiny tzv. Business Intelligence (BI) riešení. Je určená pre manažment na rôznych stupňov riadenia.

 

Okrem vlastných pohľadov na údaje, ktoré si vytvoríte podľa vlastnej fantázie, sú tiež pripravené štandardné pohľady typu TOP 5 (10, 30)  BOTTOM 5 (10, 30), ABC analýzy, Timeline či Compare - porovnávanie údajov za rôzne časové obdobia. Nad údajmi existujú rýchle filtre, dátumové tlačidlá a "search" panel.

 

Dôležitou vlastnosťou produktu sú multidimenzionálne pohľady na údaje.

 

Údaje v eso/Discovery sú vizuálne zobrazované v troch komponentoch. Zoznam, agregovaný zoznam a graf. Komponenty sú navzájom  synchronizované. Ak si napríklad v grafe vyberiete určitú oblasť, alebo si vytvoríte výber údajov v zozname, ostatné komponenty okamžite zareagujú. Intuitívne triedenie, výber a filtrovanie údajov, vnáranie sa k podrobnejším údajom v celom systéme je samozrejmosťou.

 

Používateľ si namodeluje svoj pohľad na údaje, môže si ho uložiť (prípadne pre viacerých používateľov) opätovne otvoriť a aktualizovať v ňom údaje. Aplikácia umožňuje export grafu do prezentácie alebo údajov do Excelu.

 

eso/Discovery je intuitívny nástroj, obsahuje výukový video návod a teda nevyžaduje žiadne školenie. Je k dispozícii na použitie ihneď po nainštalovaní. Bez potreby tvorby ťažkopádnych prepojení medzi základným ERP systémom a analytickým BI nástrojom.

 

Všetky údaje sú uložené v super rýchlej a jedinečnej in-memory technológii. Oproti OLAP databázam je mnohonásobne rýchlejšia a zaberá asi 10% priestoru v pamäti. Obrovskou výhodou eso/Discovery je dátová previazanosť so základným informačným systémom eso/es. Odpadá potreba vytvoriť rozhranie medzi ERP systémom a BI aplikáciou.

Nástroje pre vaše biznis rozhodnutia

Reporting eso


IS eso/es má prepracované nástroje na zobrazovanie, vyhodnocovanie a analýzu potrebných údajov. Tie sú usporiadané hierarchicky pre prácu od bežných používateľov po top manažment podniku.

 

Ad Hoc Query Tools

V eso/es možno v každom zozname (tabuľke) údajov rýchlo a intuitívne získať základné informácie (súčty, počty, maximálnu, minimálnu, priemernú hodnotu) ľubovoľného číselného stĺpca za vybraté riadky. Riadky je možné vyberať cez rýchle alebo štandardné filtre, prípadne cez prednastavené filtre k danému zoznamu. Filtre si môže používateľ ukladať a použiť pri ďalšom vyhľadávaní. S vysokou pravdepodobnosťou tento nástroj používateľovi stačí pri bežnej práci so systémom.

 

Report Generator

Aplikácia eso/es obsahuje niekoľko stoviek štandardných reportov (zostáv) po jednotlivých oblastiach. V nich je možné zadať výberové podmienky, triedenia, pridať/uberať stĺpce, definovať medzisúčty, vzhľad stĺpcov a mnoho ďalšieho. Výsledkom je report, ktorý môže používateľ modifikovať a uložiť pre seba, skupinu alebo celý podnik. Výbornou vlastnosťou Report Generátora je možnosť porovnávať akékoľvek číselné údaje podľa intuitívne zadané obdobia (roky, mesiace, kvartály, týždne, dni).

 

Dashboards

Dashboard je nástroj, ktorý v jednom okne aplikácie zobrazí základné údaje z rôznych oblastí. Údaje sú zobrazované formou zoznamu (tabuľky), grafu, indikátora (grafický ukazovateľ vo forme rýchlomeru), alebo tzv. alertu, ktorý sa ozve ak nastane nejaký stav v systéme. Dashboard je možné zobraziť okamžite po prihlásení sa do systému, alebo môže tvoriť pevnú časť plochy aplikácie. Každý používateľ môže mať viac Dashboardov.

 

eso/eMotion

Webová aplikácia ktorá dokáže zobrazovať všetky reporty či Dashboardy z eso/es na rôznych mobilných zariadeniach

 

BI eso/Discovery

Analytický nástroj slúžiaci pre manažment a biznis. Prepojený s eso/es, pracujúci na výkonnej in-memory technológii. Prednastavené pohľady TOP 5 (10, 30) BOTTOM 5 (10, 30), ABC analýzy, Timeline či Compare. Rýchly a intuitívny, ihneď k dispozícii.

hore