Manažérsky dashboard v informačnom systéme

Manažérske Dashboardy v eso/es

Manažérske Dashboardy v eso/esDashboard v eso/es je moderným typom zobrazovania informácií, ktorý v jednom okne aplikácie prehľadne ukazuje všetko podstatné o situácii v podniku. Naviguje manažérov k správnym rozhodnutiam. Je riadiacim panelom, čitateľný jediným pohľadom a ľahko prispôsobiteľný.

 

Manažéri si môžu v aplikácii jednoducho nastaviť vlastné pohľady, indikátory či alerty monitorujúce dôležité hodnoty alebo podnikové ukazovatele (KPI). Informácie môžu byť v textovej či grafickej podobe. Alert je akýsi „spiaci“ agent, ktorý sa rozsvieti pri nadobudnutí nastaveného stavu, podobne ako kontrolka na prístrojovom paneli vášho auta.

 

Niekoľko príkladov použitia Dashboardu:

  • Indikátor zobrazuje stav pohľadávok. Ak sú vysoké, kliknutím na indikátor sa zobrazia pohľadávky po lehote splatnosti. Napríklad, triedené od najvyššej hodnoty.
  • Indikátory zobrazujú stav rôznych KPI podniku (Key Performance Indicator). Ak je stav niektorého z ukazovateľov nevyhovujúci hodnota sa zobrazuje v červenom poli alebo naň upozorňuje blikajúci alert.
  • Iný pohľad môže v grafickej podobe ukazovať aktuálny stav expedície tovaru v objemoch za produkty alebo napríklad po zákazníkoch. Indikátor môže mať nastavený denný plán expedície a manažér vidí ako sa v priebehu dňa napĺňa.
  • Alert v pravidelných a nastaviteľných intervaloch sleduje stav ľubovoľnej udalosti či procesu. Napríklad požiadavku schváliť došlú faktúru alebo vyriešiť problém s plánom výroby či zásobami. Príklady použitia ďalších alertov pre predstavu: objednávka do minulosti, nerealizovateľný termín podľa PDV, posunutý termín - plán, posunutý termín - kapacity, nedostatočné množstvo k termínu, pretečenie kapacít, nedostatočne využitie kapacít, plánovaná nadvýroba, množstvo menšie ako minimálne objednávacie, termín menší ako dodacia lehota a podobne
  • Manažér si môže nastaviť ako graf dennú fakturáciu za nejaké obdobie. Pokiaľ niečo nesedí klikne na graf a zobrazí sa mu zoznam vystavených faktúr s ktorým môže pracovať ďalej.

 

Dashboard je možno ukotviť ako pevnú časť pracovnej plochy systému eso/es. Dashboard sa môže zobraziť aj okamžite po prihlásení sa do eso/es na jeho hlavnej ploche. Každý manažér môže mať viac Dashboardov, ktoré je možné zdieľať s inými používateľmi.

 

Príkladov použitia manažérskeho Dashboardu v eso/es je veľa a záleží iba od potrieb a fantázie :)  manažéra. Je výborným príkladom ako môže informačný systém zvýšiť produktivitu práce v podniku.

 

A navyše, ktorýkoľvek Dashboard si môžete kdekoľvek pozrieť napríklad na svojom smartfóne aplikáciou eso/eMotion.

hore