Profil HT Solution

Profil HT SolutionHT Solution je slovenská softvérová IT spoločnosť. Vyvíja, predáva a implementuje vlastný produkt - podnikový informačný systém eso/es.

 

Projekt eso/es existuje viac ako 25-rokov. Najskôr v rámci veľkej slovenskej IT spoločnosti, neskôr v nadnárodnej korporácii a v HT Solution od roku 2006.

 

Ambíciou HT Solution je pomôcť zákazníkom zvyšovať "IQ ich podniku". Optimalizácia zásob, riadené sklady (WMS), či moderné metódy plánovania výroby (MRP, CRP, Kanban, Supermarket), manažérske dashboardy sú vždy témami pri zavádzaní eso/es vo firmách. Výsledkom je štíhla výroba, vyššia automatizácia a produktivita práce. Všetko v súlade s trendami Industry 4.0. Kvalitné podklady pre riadenie podniku poskytuje analytický nástroj eso/Discovery postavený na výkonnej in memory technológii. Manažérovi na cestách pomáha webová aplikácia eso/eMotion.

 

Prioritou HT Solution je neustále vylepšovanie eso/es. Dokumentujú to skvelé referencie, rokmi overené v priemysle. Vo veľkých nadnárodných spoločnostiach sa uplatňuje spoľahlivá a výkonná technológia. Pripravená na éru Cloud Computing a virtualizácie, multijazyková, podporujúca rôzne legislatívy a kooperáciu sesterských subjektov.

 

HT Solution disponuje špičkovými vývojármi a konzultantmi. Stabilný tím ľudí využíva svoje skúsenosti z množstva doteraz absolvovaných projektov. Spoločnosť naďalej dbá o zvyšovanie odbornosti a know-how svojich zamestnancov.

 

Sídlo firmy je v Bratislave v Digital parku. Ďalšie vývojové pracovisko sa nachádza v Dolnom Kubíne.

 

HT Solution pristupuje k projektom prísne individuálne a podporuje tak zákaznícke špecifiká. Potrpí si na spokojnosť zákazníkov.

Príbeh eso/es

Príbeh HT Solution1992

HT Computers, v tom čase jedna z najväčších slovenských IT spoločností, sa rozhodla vyvinúť podnikový informačný systém. Vznikol ESO/400 Software (ESO/400), predchodca eso/es. Robustné a spoľahlivé riešenie bolo určené pre platformu OS/400.

 

1993

ESO/400 sa stal interným systémom v HT Computers. Následne bol implementovaný v menšej obchodnej spoločnosti.

 

1994

Podpis kontraktu na dodávku ESO/400 s prvým výrobným podnikom - SHP Harmanec. Po finančných a logistických moduloch bol dodaný modul TPV a riadenia výroby. Mimochodom, eso/es tam k spokojnosti pracuje dodnes.

 

1995

ESO/400 bolo úspešne implementované v desiatkach spoločností na Slovensku a v Českej republike. Na vtedajšiu dobu riešenie vynikalo najmä stabilitou a vysokou úrovňou pokrytia výrobných procesov v podnikoch.

 

1999-2003

Vývoj novej ERP aplikácie eso/es (enterprise solution) zameranej na priemysel. Na vývoji sa podieľala aj spoločnosť IBM. Aplikácia sa stala nezávislá od hardvéru alebo operačného systému. Využili sa skúsenosti z ESO/400 a synergia vývojového tímu eso a IBM.

 

2002

Pilotná implementácia eso/es. Od 1.1.2003 eso/es v produkčnej prevádzke vo veľkej distribučnej spoločnosti Italmarket Slovakia, ktorá systém používa aj v súčasnosti.

 

2004-2006

Rozširovanie funkcionality podnikového informačného systému eso/es, ktoré sa implementovalo v niekoľkých desiatkach podnikov. Napríklad v Prima banka Slovensko, Tatranská mliekareň, Zetor Tractors alebo ZSNP.

 

2005

Siemens kúpil spoločnosť HT Computers a s ňou aj projekt eso/es. Ten obohatilo know-how nadnárodného koncernu.

 

2006

Vznik HT Solution a odkúpenie projektu eso/es od Siemensu. Spolu s duševným vlastníctvom prešli do HT Solution aj všetci zamestnanci Siemensu z oddelenia eso. HT Solution prevzal všetkých vtedajších zákazníkov.

 

2007

K zákazníkom eso/es pribudli významné podniky, ktoré používali pôvodné ESO/400. Napríklad holding SHP Group a Kinex Bytča. HT Solution významne zvýšilo svoj podiel na Slovenskom trhu podnikových informačných systémov v potravinárskom segmente. Jeho užívateľmi sa stali Mecom, Berto a NordSvit.

 

2009

HT Solution dodal ERP eso/es trom mäsokombinátom v Maďarskej republike. Na trh bol uvedený manažérsky informačný systém (BI) mis/es.

 

2010

HT Solution vyvinul eso/CRM pre obchodníkov v teréne. V systéme eso/es sa optimalizovalo jeho ovládanie a grafika. Sloganom bolo "ani jeden klik navyše".

 

2011

HT Solution pripravil eso/es v ruskej jazykovej mutácii a s podporou náročnej ukrajinskej legislatívy. Predaj eso/es do potravinárskych podnikov v Českej republike. Dodávka projektov riadených skladov eso/WMS.

 

2012

Redizajn a zvýšenie ergonómie používateľského prostredia eso/es. Príprava jazykovej mutácie a legislatívy platnej v Chorvátsku a dodávka podnikového IS pre prvý chorvátsky podnik. Vytvorenie funkcionality pre optimálne použitie priemyselných počítačov a vážnych systémov v podnikoch.

 

2013

Spustenie modulu eso/Retail v sieti obchodov v Chorvátsku. Dopracovanie lepšej podpory pre prácu manažérov s podnikovým IS eso/es. Optimalizácia výpočtu plánu modernými metódami. Podpora procesov štíhlej výroby za pomoci eso/es. Presun podnikového IS eso/es skupiny SHP Group (6 podnikov, 5 štátov, asi 400 používateľov) do dátového centra (cloudu).

 

2014

Vytvorenie Dashboardov v eso/es, predikcie textu, možnosti nastavenia si vlastných jednoduchších formulárov.

 

2015

Technológia eso/es umožňuje pracovať s virtuálnymi servermi v cloudoch. Migrácia "in house" serverov do privátnych cloudov u mnohých zákazníkov.

 

2016

HT Solution oslávila 10. výročie svojho vzniku. V roku 2016 získala najviac nových zákazníkov v dovtedajšej svojej histórii. Predovšetkým z priemyslu, ale eso/es sa implementovalo aj v ďalšej banke. Spoločnosť posilnila vývojárske kapacity o 60%. Vývoj analytického BI nástroja eso/Discovery na modernej a super rýchlej in memory technológii.

 

2017

V HT Solution boli vyvinuté nové produkty. B2B aplikácia eso/eShop - internetový obchod nad eso/es a webová aplikácia eso/eMotion pre manažérov. BI eso/Discovery sa vylepšilo o multidimenzionálne pohľady.

Biznis model

Biznis model 

Partneri HT Solution

Spoločnosť Oblasť pôsobenia Produkt / služba
Editel SK s.r.o. EDI, mainly B2B Business Connection
FinStat s.r.o. Portál finančných údajov API na eso/es
By square QR codes Pay & Invoice by square
Hour, s.r.o. Payroll and Human Resources Human
Kodys Slovensko, s.r.o. IT Infrastructure Identifikácia, hardware
IBM Slovensko, spol. s r.o. Licenčný SW DB2, Websphere
Slovak Telekom Cloud Computing Cloud Infrastructure
SWAN Cloud Computing Perpetuus

 

 

Identifikačné údaje

Obchodné meno HT Solution s.r.o.
Sídlo Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO 36700746
IČ DPH SK2022272802

 

Základné údaje o spoločnosti si môžete nájsť aj na Obchodnom registri SR.