Industry 4.0 inšpiruje projekt eso/es

Industry 4.0 inšpiruje projekt eso/esBežný život okolo nás čoraz zásadnejšie ovplyvňujú moderné technológie. Svet sa zrýchľuje, vzdialenosti skracujú, informácie sa stávajú dostupnejšími. Tieto trendy neobchádzajú ani biznis či priemysel. Čoraz častejšie sa hovorí o "smart" podnikoch s vysokou mierou automatizácie a s prvkami inteligencie. Pred pár rokmi vznikla iniciatíva Industry 4.0, ktorá sa snaží pomenovať dejúce sa zmeny v podnikoch. Či ide o evolúciu alebo revolúciu nie je dôležité. Faktom je potreba neustáleho zvyšovania "IQ" podnikov ak chcú prežiť a napredovať.

 

Téme zvyšovania IQ podniku sa v HT Solution venujeme niekoľko posledných rokov. Veľkú časť softvérového vývoja, ale aj metodike jeho implementácie,   smerujeme na zvyšovanie produktivity podnikov, tuningu procesov, väčšej automatizácii, využívaniu moderných IT technológií či Internetu. To všetko za cieľom pomôcť úspešne napredovať našim zákazníkom reagovať v zrýchľujúcom sa prostredí a biznise. Odmenou pre nás je ich spokojnosť s informačným systémom eso/es a teda dobrá referencia.

 

 

Niekoľko konkrétnych príkladov súladu projektu eso/es s iniciatívou Industry 4.0:

  • implementáciu systému eso/es vždy začíname definovaním úzkych miest v podnikových procesoch a návrhom ich optimalizácie. Systém implementujú skúsení konzultanti a dodáme tak softvér s vysokou pridanou hodnotou.
  • informačný systém u zákazníka považujeme za živý organizmus. Neustále ho v spolupráci so zákazníkmi vylepšujeme. Nie len softvérovými aktualizáciami, ale aj novými projektmi. Napríklad optimalizáciou práce v skladoch zavedením modulu eso/WMS, alebo vylepšením plánovacieho procesu vo výrobe.
  • v informačnom systému vytvárame nástroje zrýchľujúce a zjednodušujúce prácu. Príkladom je FormEditor - nástroj ktorým si používateľ upraví všetky formuláre podľa vlastnej potreby. Výsledkom je vyššia produktivita jeho práce v systéme.
  • zdokonaľujeme komunikáciu a zber údajov z výrobných technológií modulom eso/IE (Integračný Portál). Údaje vyhodnocujeme a ďalej s nimi pracujeme. Eso/es má špeciálny mód pre prácu s modernými priemyselnými počítačmi - dotykové terminály určené pre pracovníkov vo výrobe alebo expedícii, rôzne vážne systémy, baličky či etiketovačky.
  • vylepšujeme vypovedaciu schopnosť údajov informačného systému. Napríklad zvýšením prehľadnosti pomocou ganttových diagramov, alebo "Alert" systémom. Manažér má k dispozícii svoj Dashboard tak aby mal všetko podstatné v jednom okne aplikácie.
  • neustále zrýchľujeme technológiu eso/es. Analytický nástroj eso/Discovery je pripravený pracovať rýchlo a jednoducho s veľkým množstvom údajov. Použili sme na to modernú in memory technológiu.
  • eso/es má stále viac rôznych nástrojov využívajúce Internet. Od inštruktážnych videí pre efektívnu prácu so systémom, cez elektronickú výmenu dokumentov (EDI) alebo automatické posielanie elektronických dokladov (napríklad faktúr s QR kódom). Ďalej napríklad eso/es bez problémov komunikuje s CRM systémom eso/CRM a tak podporuje prácu obchodných zástupcov v teréne. Online sleduje finančnú bonitu obchodných partnerov či posielanie vyplnených daňových priznaní na finančné úrady a veľa ďalšieho.
  • eso/es je optimalizované pre prácu v cloude. Naši zákazníci majú čoraz častejšie svoje eso/es umiestnené v dátovom centre. Nestarajú sa tak o IT infraštruktúru umiestnenú v dátovom centre ale o svoj biznis. Výkon infraštruktúry v cloude je možné prakticky okamžite zvýšiť alebo aj znížiť podľa aktuálnych potrieb podniku a jeho biznisu.

 

Každý podnik je špecifický. Každý sa musí zlepšovať pokiaľ chce prežiť. Ku každému zákazníkovi preto pristupujeme individuálne a v súlade s iniciatívou Industry 4.0.