Company Profile

HT Solution is a Slovak IT company developing, commercializing, implementing and supporting its own product The information systems eso/es (eso/enterprise solution).

 

The company came into being in 2006 when the eso/es project at Siemens branched out on its own. However, it counts over 25 years of experience developing and implementing eso/es (firstly named ESO/400), initially in the frame of a major Slovak enterprise, later within an international corporation.

 

HT Solution is seated in Bratislava and also has a development site in Dolny Kubin.

 

At HT Solution top developers and consultants form a remarkably stable team which not only has years of experience carrying out numerous projects, but which is fully aware of the importance of continually strengthening and improving the professionalism and knowhow of each single member.

 

HT Solution products are state-of-the-art. As constant improvement to our products has always been a top priority, now we can pride ourselves not only on excellent references by major international companies but, most importantly, on the use of reliable and powerful world-class technology, such as Cloud Computing and virtualization, as well as on solutions that allow choosing the language and legal regulations that apply for each one of your subsidiaries, making cooperation among them as easy as it gets.

 

Helping customers increase their "Company IQ" is at the heart of our ambition. Therefore, when implementing eso/es, we focus on optimizing your Stock and Warehouse Management (WMS), Production Planning Methods (MRP, CRP, Kanban, Supermarket), manažérske dashboardy sú vždy témami pri zavádzaní informačných systémov eso/es. Výsledkom je štíhla výroba, vyššia produktivita práce. Kvalitnejšie podklady pre riadenie podniku poskytuje analytický nástroj eso/Discovery postavený na veľmi výkonnej in memory technológii.

 

At HT Solution, we are flexible and customer oriented. Every project and customer is approached individually in order to really meet their specific needs. Customer satisfaction is, indeed, a major concern at HT Solution. Have a look at our very interesting portfolio of highly satisfied customers.

Facts & Figures

 • Projekt eso začal v lete roku 1992, pred 25 rokmi.
   
 • Prvý veľký zákazník začal používať eso v roku 1994, pred 24 rokmi. Používa ho do dnes, i keď aplikácia je samozrejme k nepoznaniu.
   
 • HT Solution bola založená v roku 2006, pred 11 rokmi.
   
 • Rok 2016 bol obchodne najúspešnejším rokom HT Solution. Systém eso/es si zakúpilo najviac nových zákazníkov.
   
 • Za posledný rok sa zvýšila vývojová kapacita firmy o 60%. Viac energie dáva do razantnejšieho rozvoja aplikácie.
   
 • S eso/es denne pracuje okolo 5000 používateľov v 90 podnikoch a v 6 štátoch. Neustále pribúdajú noví.

 

eso/es Milestones

eso/es Milestones1992

HT Computers, v tom čase jedna z najväčších slovenských IT spoločností, sa rozhodla vyvinúť podnikový informačný systém. Vznikol ESO/400 Software (ESO/400), predchodca eso/es. Robustné a spoľahlivé riešenie bolo určené pre platformu OS/400.

 

1993

ESO/400 sa stal interným systémom v HT Computers. Následne bol implementovaný v menšej obchodnej spoločnosti.

 

1994

Podpis kontraktu na dodávku ESO/400 s prvým výrobným podnikom - SHP Harmanec. Po finančných a logistických moduloch bol dodaný modul TPV a riadenia výroby. Mimochodom, eso/es tam k spokojnosti pracuje dodnes.

 

1995

ESO/400 bolo úspešne implementované v desiatkach spoločností na Slovensku a v Českej republike. Na vtedajšiu dobu riešenie vynikalo najmä stabilitou a vysokou úrovňou pokrytia výrobných procesov v podnikoch.

 

1999-2003

Vývoj novej ERP aplikácie eso/es (enterprise solution) zameranej na priemysel. Na vývoji sa podieľala aj spoločnosť IBM. Aplikácia sa stala nezávislá od hardvéru alebo operačného systému. Využili sa skúsenosti z ESO/400 a synergia vývojového tímu eso a IBM.

 

2002

Pilotná implementácia eso/es. Od 1.1.2003 eso/es v produkčnej prevádzke vo veľkej distribučnej spoločnosti Italmarket Slovakia, ktorá systém používa aj v súčasnosti.

 

2004-2006

Rozširovanie funkcionality podnikového informačného systému eso/es, ktoré sa implementovalo v niekoľkých desiatkach podnikov. Napríklad v Prima banka Slovensko, Tatranská mliekareň, Zetor Tractors alebo ZSNP.

 

2005

Siemens kúpil spoločnosť HT Computers a s ňou aj projekt eso/es. Ten obohatilo know-how nadnárodného koncernu.

 

2006

Vznik HT Solution a odkúpenie projektu eso/es od Siemensu. Spolu s duševným vlastníctvom prešli do HT Solution aj všetci zamestnanci Siemensu z oddelenia eso. HT Solution prevzal všetkých vtedajších zákazníkov.

 

2007

K zákazníkom eso/es pribudli významné podniky, ktoré používali pôvodné ESO/400. Napríklad holding SHP Group a Kinex Bytča. HT Solution významne zvýšilo svoj podiel na Slovenskom trhu podnikových informačných systémov v potravinárskom segmente. Jeho užívateľmi sa stali Mecom, Berto a NordSvit.

 

2009

HT Solution dodal ERP eso/es trom mäsokombinátom v Maďarskej republike. Na trh bol uvedený manažérsky informačný systém (BI) mis/es.

 

2010

HT Solution vyvinul eso/CRM pre obchodníkov v teréne. V systéme eso/es sa optimalizovalo jeho ovládanie a grafika. Sloganom bolo "ani jeden klik navyše".

 

2011

HT Solution pripravil eso/es v ruskej jazykovej mutácii a s podporou náročnej ukrajinskej legislatívy. Predaj eso/es do potravinárskych podnikov v Českej republike. Dodávka projektov riadených skladov eso/WMS.

 

2012

Redizajn a zvýšenie ergonómie používateľského prostredia eso/es. Príprava jazykovej mutácie a legislatívy platnej v Chorvátsku a dodávka podnikového IS pre prvý chorvátsky podnik. Vytvorenie funkcionality pre optimálne použitie priemyselných počítačov a vážnych systémov v podnikoch.

 

2013

Spustenie modulu eso/Retail v sieti obchodov v Chorvátsku. Dopracovanie lepšej podpory pre prácu manažérov s podnikovým IS eso/es. Optimalizácia výpočtu plánu modernými metódami. Podpora procesov štíhlej výroby za pomoci eso/es. Presun podnikového IS eso/es skupiny SHP Group (6 podnikov, 5 štátov, asi 400 používateľov) do dátového centra (cloudu).

 

2014

Vytvorenie Dashboardov v eso/es, predikcie textu, možnosti nastavenia si vlastných jednoduchších formulárov.

 

2015

Technológia eso/es umožňuje pracovať s virtuálnymi servermi v cloudoch. Migrácia "in house" serverov do privátnych cloudov u mnohých zákazníkov.

 

2016

HT Solution oslávila 10. výročie svojho vzniku. V roku 2016 získala najviac nových zákazníkov v dovtedajšej svojej histórii. Predovšetkým z priemyslu, ale eso/es sa implementovalo aj v ďalšej banke. Spoločnosť posilnila vývojárske kapacity o 60%. Vývoj analytického BI nástroja eso/Discovery na modernej a super rýchlej in memory technológii.

 

2017

V HT Solution boli vyvinuté nové produkty. B2B aplikácia eso/eShop - internetový obchod nad eso/es a webová aplikácia eso/eMotion pre manažérov. BI eso/Discovery sa vylepšilo o multidimenzionálne pohľady.

Business Model

Values and Visions 

Our Partners

Company Category Produkt / služba
Editel SK s.r.o. EDI, mainly B2B Business Connection
FinStat s.r.o. Financial Data Portal API
By square QR codes Pay & Invoice by square
Hour, s.r.o. Payroll and Human Resources Human
Kodys Slovensko, s.r.o. IT Infrastructure Identifikácia, hardware
IBM Slovensko, spol. s r.o. Database, SW DB2, Websphere
Slovak Telekom Cloud Computing Cloud Infrastructure
SWAN Cloud Computing Perpetuus

 

 

Identification Data

Company Name HT Solution s.r.o.
Location Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Identification Number 36700746
VAT Number SK2022272802


Basic corporate data published in the Slovak company register (ORSR)  (site in Slovak).