Vlastné formuláre v eso/es

Vlastné formuláre v eso/esKaždý formulár v eso/es je možné upraviť si podľa vlastných požiadaviek nástrojom FormEditor.

 

Štandardný formulár (doklad) eso/es sa dá skopírovať do FormEditora. V ňom si používateľ formulár upraví podľa vlastných požiadaviek a uloží pre seba, skupinu alebo celý podnik. Samozrejme iba pokiaľ má na akciu oprávnenie.

 

Vo FormEditore sa upravujú všetky komponenty formuláru. Pod nimi rozumieme rôzne návestia, vstupné a výstupné polia, tlačidlá, čiary a rámiky.

 

FormEditor umožňuje:

 • zmeniť text návestia poľa
 • zmeniť veľkosť či pozíciu komponentov 
 • odstrániť komponent
 • presunúť pozíciu a poradie komponentov
 • presúvať komponenty naprieč záložkami zložitejšieho formuláru
 • nastaviť vstupné pole ako povinné
 • nastaviť predvolenú (default) hodnotu vstupného poľa
 • zmeniť text Tooltipu komponentu
 • kresliť, prípadne odstraňovať rámiky a čiary vo formulári
 • definovať aktívne pole ako pasívne
 • povoliť predikciu textu pre každé vstupné pole jednotlivo.

 

Štandardný formulár môže mať niekoľko upravených variant. Tie možno kedykoľvek odstrániť a vrátiť sa k štandardnému formuláru.

 

Vynikajúcou vlastnosťou eso/es je kontrola kompatibility upraveného formuláru s biznis logikou aplikácie. Tak, aby sa napríklad nestalo, že používateľ zo štandardného formuláru odstráni pole nevyhnutné pre správne fungovanie systému ako celku.

 

Výsledkom sú formuláre optimalizované pre prácu konkrétneho používateľa či podniku. Evidencia údajov v systéme eso/es je efektívnejšia, jednoduchšia a rýchlejšia.