Digitálny archív cez modul esoDoc

Digitálny archív cez modul esoDocModul esoDoc je digitálny archív, ktorý slúži na automatické spracovanie bločkov a faktúr. Doklady sa tu zbierajú elektronicky, dátovo spracovávajú a automaticky sa exportujú do účtovného modulu eso/es. Jeho cieľom je zníženie byrokracie, nahradenie papierových procesov digitálnymi, automatizácia a zrýchlenie
procesov zberu a spracovania dokladov.

 


Modul esoDoc pozostáva z dvoch častí:

  • z webovej aplikácie pre správu účtu, spracovanie všetkých dokladov, exporty do eso/es
  • z mobilnej aplikácie pre jednoduché pridávanie bločkov.

Modul umožňuje pridávanie užívateľov bez obmedzenia počtu.

 


Súčasné papierové procesy zberu dokladov a ich zadávanie do ERP systému sú zastaralé a budú nahradené automatickými digitálnymi procesmi. Prinesie to výraznú úsporu kapacity na strane spracovania, odovzdávanie dokladov priebežne v reálnom čase, zníženie chybovosti, čiastočnú alebo plnú automatizáciu.
Predpokladáme, že do 3 rokov budú súčasné manuálne procesy plne nahradené elektronickými,  automatickými.

 


Modul esoDoc prináša túto inováciu už teraz. Technická implementácia modulu je jednoduchá vďaka architektúre riešenia - formou Software as a Service (SaaS) v spolupráci so slovenskou spoločnosťou Doklado. Implementácia v podniku je možná za pár dní bez veľkých nákladov na technickú realizáciu. Procesy v esoDoc sú intuitívne, ľahko a rýchlo akceptované pracovníkmi.

 


Súčasťou modulu esoDoc je neobmedzený digitálny archív dokladov - vyriešený cloudovou formou. Toto umožňuje:

  • vysokú flexibilitu
  • plnú škálovateľnosť
  • jednoduchú dostupnosť
  • vysokú bezpečnosť.

 


Modul esoDoc je dostupný v:

  • Webovom prehliadači vášho počítača bez obmedzení prístupu, po prihlásení sa.
  • Mobilná aplikácia je voľne stiahnuteľná v AppStore a Google Play. Párovanie mobilnej aplikácie s účtom v esoDoc prebieha načítaním QR kódu z obrazovky aplikácie.

 


Intuitívnosť, praktickosť a rýchlosť procesov esoDoc prináša rýchle a jednoduché zavedenie v praxi. EsoDoc umožňuje nastavenie typu prístupu a obmedzení každému užívateľovi.

 


Nikto nenávidí papierové procesy a byrokraciu viac ako ten, čo s nimi musí denne pracovať :). EsoDoc tomu môže urobiť vo vašej firme krátky a rýchly koniec a pomôcť vám vašu firmu digitalizovať.