eso/CRM aplikácia

CRM aplikáciaAplikácia je určená obchodníkom pracujúcim v teréne.

 

Obchodní zástupcovia sú vybavení tabletmi alebo smartfónmi, na ktorých majú všetky dôležité údaje umožňujúce ich efektívnejšiu komunikáciu so zákazníkmi. Príkladom sú údaje o skladových zásobách, cenách, pohľadávkach, história objednávok a podobne. Obchodníkovi pomôže zrýchliť obchodné rokovanie dopredu pripraveným návrhom objednávky. Návrh vychádza z histórie a je obohatený o akciové produkty alebo inak preferovaný tovar. Nové objednávky systém zaeviduje priamo na rokovaní. To isté platí o vykonaní rôznych marketingových ankiet alebo o vybavení reklamácií.

 

Okamžite po pripojení tabletu do Internetu sa údaje vymenia s centrálny informačným systémom eso/es, prípadne aj s iným informačným systémom. Tým sú na centrále k dispozícii aktuálne údaje o zákazníkoch a obchodných aktivitách obchodníkov v nastavenej štruktúre (objednávky, ankety, obchodné štatistiky, prehľad práce a výsledkov obchodných zástupcov, ...).

 

Aplikácia eso/eCRM pomáha unifikovať a aplikovať obchodnú politiku spoločnosti a zvyšuje jej prestíž využívaním moderných technológií v praxi. Aktivity obchodných zástupcov je možné riadiť a z centrály aj vyhodnocovať. Centrálny systém ponúka technológiu „ForSelling“, vhodnú pre správu obchodných a marketingových aktivít. Napríklad sledovanie priamych a nepriamych objednávok, príprava a sledovanie obchodného monitoringu, ankiet, zadávanie a sledovanie úloh a aktivít, vyťaženosť jednotlivých obchodných zástupcov...

 

Vynikajúce vlastnosti eso/CRM:

 • plánovanie, riadenie a spätné vyhodnotenie činnosti obchodných zástupcov a ich marketingových aktivít
 • návrh denných aktivít obchodníkov
 • riadenie - navigovanie obchodného zástupcu obchodným stretnutím
 • evidencia a kategorizácia zákazníkov, kontakty
 • evidencia priamych a nepriamych objednávok v štandardnom aj zrýchlenom režime s históriou
 • monitoring trhu vlastných aj konkurenčných produktov (regálové pozície, ceny, ...)
 • obchodné a marketingové ankety a ich sledovanie
 • okamžité detailné aj kumulatívne štatistické údaje o zákazníkoch
 • štatistiky na vyhodnotenie aktivity obchodného zástupcu, starostlivosti o zákazníka, marketingových sledovaní a podobne
 • ďalšia rozsiahla funkcionalita - kalendár, úlohy, reklamácie, príručný „sklad“ marketingových predmetov, ...
 • centrálna správa parametrov a rýchla synchronizácia z mobilného zariadenia s centrálnym informačným systémom
 • prehľadné a intuitívne pracovné prostredie.

 

Prínosy eso/CRM:

 • zvýšenie produktivity práce obchodníka a tým dosiahnutie lepších obchodných výsledkov
 • unifikácia obchodnej politiky podniku
 • presnejšia a rýchlejšia evidencia obchodných aktivít a ich výsledkov
 • zníženie administrácie v spoločnosti
 • minimalizácia chýb vzniknutých "ľudským faktorom".

 

Aplikácia pracuje na zariadeniach s operačným systémom Android.