Odvetvia pokryté informačným systémom ERP eso/es a mis/es

HT Solution

5000 používateľov, 80 podnikov v 5 štátoch denne používa informačné systémy eso/es.

Pokryté odvetvia:

 • mäsopriemysel
 • mliekárenstvo a výroba syrov
 • výroba nealko nápojov a liehovarnícky priemysel
 • mraziarensky priemysel
 • strojárstvo
 • elektrotechnický priemysel
 • papierenský priemysel
 • metalurgia
 • chemický priemysel
 • stavebné hmoty
 • banský priemysel
 • recyklácia
 • textilný a odevný priemysel
 • výroba nábytku
 • distribúcia, preprava
 • služby, obchod
 • finačné služby, bankovníctvo, poisťovníctvo
 • zdravotníctvo
 • IT.

Podporované legislatívy a jazykové verzie v štátoch:

 • Slovenská republika
 • Maďarská republika
 • Česká republika
 • Chorvátsko
 • Bosna a Hercegovina.
 • eso/es je prispôsobené na legislatívu Ukrajiny s ruskou jazykovou verziou.
 • eso/es je dostupné aj v anglickej verzii.