Centrála Bratislava

 

Telefón Predaj Adresa
+421 2 3500 2500 Ing. Peter Hojko HT Solution s.r.o.
  obchodný riaditeľ Digital park II, blok A
E-mail +421 903 294 296 Einsteinova 25
office@htsolution.sk   851 01 Bratislava
    Slovakia