Úvodné informácie - informačný systém ERP eso/es

HT Solution

Podnikový informačný systém

 

Vyššia automatizácia a optimalizácia podniku

  • eso/es obsahuje moderné optimalizačné nástroje. Jeho súčasťou sú MRP, CRP, metódy KANBAN a Supermarket. Podporuje princípy štíhlej výroby. Obsahuje optimalizačné algoritmy prioritizácie výroby, ďalej optimalizačné algoritmy pre nákup a minimalizáciu skladových zásob.
  • eso/es je vytvorené s cieľom zvýšenia IQ podniku. V praxi to napríklad znamená efektívnejšie:

• Zvládnutie väčšieho počtu zákaziek.
• Skrátenie dodacích termínov voči zákazníkom.
• Zvýšenie kvality dodávok.

 

  • eso/es zvyšuje produktivitu. Napríklad pomocou riadených skladových operácií cez mobilné terminály (WMS). Alebo automatizovaným zbieraním údajov z výrobných technologických zariadení, ich vyhodnocovaním a spätným zareagovaním. Napríklad tiež optimalizáciou a automatizáciou expedície výrobkov či obchodného tovaru.
  • eso/es poskytuje manažérom najdôležitejšie informácie ihneď po prihlásení do aplikácie v Dashboarde. Ten je vytvorený tak, aby manažér získal denný prehľad za niekoľko sekúnd. Alert systém eso/es neustále dáva do pozornosti dôležité fakty vyžadujúce si reakciu používateľa. Pokiaľ by toto všetko nepostačovalo, nad eso/es pracuje manažérsky systém (BI) mis/es.
  • eso/es obsahuje CRM systém pre obchodných zástupcov pracujúcich v teréne. Umožňuje vystavovať elektronicky podpísané faktúry s QR kódom obsahujúcim údaje pre platbu. Eso/es spravuje dokumenty (DM) a obsahuje podporu Workflow.
  • eso/es poskytuje dostatok informácií nie len pre vlastnú firmu, ale aj pre jej obchodných partnerov. Napríklad, zákazníkom umožní prezrieť si ponuku vašich produktov a zistiť ich aktuálny stav na predajnom sklade a následne si ich objednať cez Internet prostredníctvom modulu eSales.

 

Technológia informačného systému eso/es, servis a referencie

  • eso/es je technologickou špičkou. Využíva v súčasnosti najmodernejšie softvérové technológie. Vďaka ním dokáže rýchlo reagovať na požiadavky zákazníka ako aj na trendy v oblasti IT.
  • eso/es je informačný systém prístupný kedykoľvek, kdekoľvek a z akéhokoľvek počítačového zariadenia a to s podporou Internet technológií. Úspešne pracuje v dátovom centre (Cloud Computing).
  • eso/es má vynikajúcu podporu vývojárov a konzultantov a výborné referencie.